Poslanstvo, vizija in vrednotePoslanstvo


Poslanstvo družbe z vidika etike in družbene odgovornosti je, da nadaljuje dolgoletno tradicijo prevoza potnikov v cestnem prometu, ki mora biti varen, točen, sodoben in potnikom prijazen. Te lastnosti naj družbo ločijo od drugih podjetij v panogi. Vizija


Vizija, je na področju glavne dejavnosti in turistične dejavnosti usmerjena v povečevanje tržnega deleža v gorenjski in z njo neposredno povezanimi regijami.

Na področju občasnih prevozov si družba prizadeva dosegati sinergijske učinke, ki izhajajo iz izkoristka kapacitet kot kombinacije linijskih in občasnih prevozov.

Na področju vzdrževanja gospodarskih vozil je vizija z ustrezno izobraženim strokovnim kadrom nadalje utrjevati in povečati tržni delež in postati vodilni pri zagotavljanju servisnih storitev na enem mestu, kar je na območju Gorenjske in osrednje Slovenije komparativna prednost ter na osnovi pridobljenega standarda ISO 9001-2000 imeti zadovoljne in zveste stranke.


Vrednote


Vrednote sodobne in prilagodljive organizacijske kulture skupine Alpetour, na katerih gradimo rezultate so: zadovoljstvo strank, povečevanje vrednosti za delničarje, preglednost poslovanja etičnost v odnosu do partnerjev in zaposlenih, profesionalnost pri delu, odgovornost do okolja in  pripadnost/zavzetost zaposlenih.© 2010 - 2016 ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d. | Pravno obvestilo | Avtorji: Emigma d.o.o.