Predstavitev

Alpetour je družba z izrazito močnim razvojnim potencialom ter inovativno naravnanim opravljanjem storitev na vseh svojih programskih področjih. Družba ima locirano storitveno dejavnost v večjih krajih po Gorenjski,  upravno administrativne službe pa v centru Kranja.

Alpetour – potovalna agencija d.d., je s svojo osnovno dejavnostjo medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa  največji prevoznik na območju Gorenjske.

Prav tako visok tržni delež dosega z dejavnostjo občasnih prevozov in turistično dejavnostjo, kjer širi poslovalnično mrežo tudi izven meja gorenjske regije.

Obenem z dvema delavnicama za popravilo in vzdrževanje težkih vozil, ki sta obenem tudi pooblaščena servisa za tovorna vozila IVECO, uspešno in kvalitetno opravlja storitve za lastni vozni park in zunanje stranke.

Alpetour je javna delniška družba, njene delnice  z oznako APAG so uvrščene v trgovanje  Ljubljanske borze vrednostnih papirjev v vstopno kotacijo.
© 2010 - 2016 ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d. | Pravno obvestilo | Avtorji: Emigma d.o.o.