Javni linijski prevoz potnikov

Alpetour je tretji največji slovenski linijski prevoznik, ki s svojimi odvisnimi družbami opravlja linijske prevoze na pretežnem delu Gorenjske, vključno s severovzhodnim območjem Kamnika in Domžal in tako zagotavlja povezavo podeželja in gorenjskih mest z glavnim mestom Ljubljano. Izvajanje javnega linijskega prevoza kot gospodarske javne službe temelji na sklenjenih koncesijskih pogodbah z Ministrstvom za infrastrukturo, Mestno občino Kranj in Občino Jesenice. Ob zagotavljanju pravice prebivalstva do mobilnosti, si v družbi prizadevamo za varen, učinkovit, uporabnikom in okolju prijazen ter trajnostno in razvojno naravnan javni prevoz. 

Z nakupi novih, sodobnih, klimatiziranih in okolju prijaznih avtobusov, z rednimi izobraževanji voznikov, optimizacijo voznih redov ter številnimi drugimi projekti in ukrepi, skladno z  zahtevami zakonodaje in sistema vodenja kakovosti  ISO 9001:2008, vodimo politiko zagotavljanja kar največjega zadovoljstva naših strank.

Podpiramo projekt integriranega javnega potniškega  prometa,  ki ga načrtuje država. Z realizacijo tega projekta bo reguliran medkrajevni in mestni avtobusni, železniški ter vodni javni potniški promet, ki bo pod spremenjenimi pogoji sposoben uresničevati globalne in strateške cilje napredne družbe.
© 2010 - 2016 ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d. | Pravno obvestilo | Avtorji: Emigma d.o.o.