Pravno obvestilo


Pravno obvestiloPravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.alpetour.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je ALPETOUR Potovalna agencija d.d.. Znak ALPETOUR Potovalna agencija d.d. je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (UL RS št. 51/2006) in mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.alpetour.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.alpetour.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. ALPETOUR Potovalna agencija d.d., ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.alpetour.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost ALPETOUR Potovalna agencija d.d. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
ALPETOUR Potovalna agencija d.d. se bo trudila, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar ALPETOUR Potovalna agencija d.d. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. ALPETOUR Potovalna agencija d.d. se bo trudila za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta. ALPETOUR Potovalna agencija d.d. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih ALPETOUR Potovalna agencija d.d. pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo ALPETOUR Potovalna agencija d.d. in ALPETOUR Potovalna agencija d.d. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 94/2007) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kranju. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.
© 2010 - 2016 ALPETOUR - Potovalna agencija, d.d. | Pravno obvestilo | Avtorji: Emigma d.o.o.