Vizitka

Naziv : Arriva Alpetour d.o.o
Naslov: Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Internetni naslov: www.alpetour.si
Elektronska pošta: info@arriva.si

Telefon: (04) 20 13 110
Faks: (04) 20 13 101

Identifikacijska številka za DDV: SI 24010383

Davčni zavezanec: Da

Matična številka: 5097053
Šifra glavne dejavnosti:  H / 49.391, H / 49.310
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Kranju, štev. vložka 1/00732/00
Osnovni kapital: 3.750.859,87 EUR

Transakcijski računi:  

SKB banka: 03126-1001008756
IBAN: SI56 0312 6100 1008 756
SWIFT: SKBASI2X