Vizitka

Naziv : Arriva, družba za prevoz potnikov, d.o.o.
Naslov: Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Internetni naslov: www.alpetour.si
Elektronska pošta: info@arriva.si

Telefon: (04) 20 13 110

Identifikacijska številka za DDV: SI 31727077

Davčni zavezanec: Da

Matična številka: 5263433000
Šifra glavne dejavnosti:  H / 49.391, H / 49.310
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, štev. vložka 062/10087300
Osnovni kapital: 2.051.756,15 EUR EUR

Transakcijski račun:  

SKB banka: 0312 1100 0191 485
IBAN: SI56 0312 1100 0191 485
SWIFT: SKBASI2X