Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Poslanstvo družbe z vidika etike in družbene odgovornosti je, da nadaljuje dolgoletno tradicijo prevoza potnikov v cestnem prometu, ki mora biti varen, točen, sodoben in potnikom prijazen. Te lastnosti naj družbo ločijo od drugih podjetij v panogi.

 

Vizija

Na področju glavne dejavnosti in turistične dejavnosti je vizija usmerjena v povečevanje tržnega deleža v gorenjski in z njo neposredno povezanimi regijami.

Na področju občasnih prevozov si družba prizadeva dosegati sinergijske učinke, ki izhajajo iz izkoristka kapacitet kot kombinacije linijskih in občasnih prevozov.

Na področju vzdrževanja gospodarskih vozil je vizija z ustrezno izobraženim strokovnim kadrom nadalje utrjevati in povečati tržni delež in postati vodilni pri zagotavljanju servisnih storitev na enem mestu, kar je na območju Gorenjske in osrednje Slovenije komparativna prednost ter imeti zadovoljne in zveste stranke.

 

Vrednote

Vrednote sodobne in prilagodljive organizacijske kulture skupine Arriva Alpetour, na katerih gradimo rezultate so: zadovoljstvo strank, povečevanje vrednosti za delničarje, preglednost poslovanja, etičnost v odnosu do partnerjev in zaposlenih, profesionalnost pri delu, odgovornost do okolja in pripadnost/zavzetost zaposlenih.