Predstavitev

poslovna_01Arriva je družba z izrazito močnim razvojnim potencialom ter inovativno naravnanim opravljanjem storitev na vseh svojih programskih področjih. Družba ima locirano storitveno dejavnost v večjih krajih po Sloveniji, upravno administrativne službe pa v centru Kranja.

Arriva je s svojo osnovno dejavnostjo medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa največji prevoznik na območju Slovenije.

Prav tako visok tržni delež dosega z dejavnostjo občasnih prevozov in turistično dejavnostjo, kjer širi poslovalnično mrežo tudi izven meja gorenjske regije.

Obenem z dvema delavnicama za popravilo in vzdrževanje težkih vozil, ki sta obenem tudi pooblaščena servisa za tovorna vozila IVECO, uspešno in kvalitetno opravlja storitve za lastni vozni park in zunanje stranke.

Družba Arriva ima pridobljene naslednje certifikate:

  • certifikat za sistem vodenja kakovosti na podlagi mednarodnega standarda ISO 9001 (od aprila 2009),
  • certifikat za sistem ravnanja z okoljem na podlagi mednarodnega standarda ISO 14001 (od aprila 2018),
  • certifikat za ugotavljanje skladnosti – zahteve za delovanje različnih tipov organov, ki izvajajo kontrolo po zahtevah standarda EN ISO/IEC 17020 tip C (od aprila 2007).