Sistemi kakovosti

SIST ISO 9001

Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 smo pridobili 12.5.2006 za področje servisiranja gospodarskih vozil. V letu 2009 smo obseg razširili tudi na ostala področja v podjetju kot so: Prevoz potnikov, potovalna agencija in organizator potovanj, servisiranje gospodarskih vozil.

 

Od pridobitve dalje sistem stalno razvijamo in nadgrajujemo s ciljem kakovostne in učinkovite oskrbe naših uporabnikov ter poslovanja družbe. Kakovost oskrbe naših uporabnikov je za nas ne le zahteva, ampak nekaj samoumevnega, zato stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti. Sistem kakovosti je vpet v naše vsakdanje delovanje in nas z načelom osebne odgovornosti spodbuja k nenehnemu razvoju, saj je nenehno izboljševanje delovanja ter s tem izvajanja naših storitev naša zaveza, ki ji pri svojem delu sledimo kot tim in kot posamezniki.

In to nas dela zaupanja vreden tim, ki ve, zakaj smo tu in kam želimo!

 

SIST EN ISO/IEC 17020

SASistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 tip C se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo tahografov. Laboratorij je pri Slovenski akrediataciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo tahografov z oznako št. K-011.