Sistemi kakovosti

ISO 9001

Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 smo pridobili 12.5.2006 za področje servisiranja gospodarskih vozil. V letu 2009 smo obseg razširili tudi na ostala področja v podjetju kot so: Prevoz potnikov, potovalna agencija in organizator potovanj, servisiranje gospodarskih vozil.

Od pridobitve dalje sistem stalno razvijamo in nadgrajujemo s ciljem kakovostne in učinkovite oskrbe naših uporabnikov ter poslovanja družbe. Kakovost oskrbe naših uporabnikov je za nas ne le zahteva, ampak nekaj samoumevnega, zato stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti. Sistem kakovosti je vpet v naše vsakdanje delovanje in nas z načelom osebne odgovornosti spodbuja k nenehnemu razvoju, saj je nenehno izboljševanje delovanja ter s tem izvajanja naših storitev naša zaveza, ki ji pri svojem delu sledimo kot tim in kot posamezniki.

In to nas dela zaupanja vreden tim, ki ve, zakaj smo tu in kam želimo!

 

ISO 14001

Ob vse večjem poudarku na zavedanju posledic dejavnosti na okolje je najvišje vodstvo podjetja že pred časom prepoznalo vse pomembne okoljske vidike in vplive na okolje. S tem namenom je podjetje pristopilo k aktivnostim za pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001, ki smo ga prejeli v aprilu 2018.

Poleg izvajanja zakonodajnih zahtev smo določili naše ravnanje na področju varovanja okolja, ki ustreza namenu in kontekstu družbe, upošteva potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani, vse z namenom doseganja naših strateških usmeritev.

Z aktivnim delovanjem obvladujemo in zmanjšujemo negativne vplive na okolje z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe energije in uvajanjem uporabe obnovljivih virov,  zmanjšujemo nastajanje odpadkov in se zavezujemo doseči zeleno destinacijo »Destination Green«.

 

SIST EN ISO/IEC 17020

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 tip C se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo tahografov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo tahografov z oznako št. K-011.