Zgodovina

Nastanek današnje družbe Arriva Alpetour sega v leto 1947, ko so 17. julija ustanovili Mestno avtopodjetje Škofja Loka, 9. decembra pa Mestno avtoprevozništvo Kranj. Obe podjetji sta sprva opravljali dejavnosti izključno za lokalne potrebe in nato širili svoje delovanje in dejavnosti v turizem. Tako se je škofjeloški del bodoče družbe Arriva Alpetour kasneje imenoval Združeno turistično, gostinsko in prometno podjetje Transturist, ki sta mu pripadali tudi mehanični delavnici v Škofji Loki in na Bledu ter gondolska žičnica na Voglu. Mestno avtoprevozništvo Kranj je leta 1968 postalo Turistično prometno podjetje Creina Kranj. Tega leta so pričeli graditi hotel v Kranju in prevzeli žičnice na Krvavcu. Do združitve podjetij je prišlo 1. januarja 1975. Nastala je delovna organizacija Alpetour Škofja Loka, leto kasneje organizirana kot sestavljena organizacija (SOZD).

1. januarja 1990 se je takratni TOZD Potniški promet kot glavni nosilec razvoja sestavljene organizacije preoblikoval v podjetje Alpetour, Potovalna agencija (v nadaljevanju družba Alpetour), k njej se je čez leto in pol pripojil še del podjetja Remont, in sicer vzdrževalni obrati na Primskovem. Do konca leta 1997 se je TOZD dokončno lastninsko preoblikoval v delniško družbo.

V novembru 2005 je družba Alpetour podpisala pogodbo o poenostavljeni pripojitvi delniških družb z družbo INTEGRAL, d.d. Jesenice ter jo 1. 3. 2006 tudi dejansko pripojila in kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe. Decembra 2005 je bila na lokaciji bivšega Integrala Jesenice d.d. v sodni register vpisana še nova družba INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice – SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija, ki je v 100 % lasti družbe Alpetour. Njena glavna dejavnost je prodaja in vzdrževanje osebnih vozil ter dejavnost opravljanja tehničnih pregledov na Jesenicah in v Lescah.

Družba Alpetour je že oktobra 1999 s prvim nakupom delnic pridobila 19,46 % delež Integrala AP Tržič d.d. in ga s posameznimi dokupi do julija 2007 povečala na 66,08 %. V letih 2014 in 2015 je družba Alpetour dokupila še vse preostale delnice (razen lastnih delnic)  Integrala AP Tržič ter s tem postala edini lastnik te družbe. Julija 2015 se je družba Integral AP Tržič  d.d. preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Integral AP Tržič d.o.o. – SKUPINA ALPETOUR potovalna agencija. Družba Alpetour je z dnem 31. 12. 2015 po poenostavljenem postopku pripojila družbo Integral AP Tržič. Z dnem 24. 3. 2016 je bila družba Integral AP Tržič izbrisana iz poslovnega registra.

Januarja 2008 je družba Alpetour po sklenitvi Pogodbe o stvarnem vložku z Modro linijo holding d.d., pridobila 99,14 % delež v družbi KAM-BUS d.d., Kamnik. V letu 2012 je družba odkupila še preostale delnice in tako postala 100 % lastnik družbe KAM-BUS. Julija 2014 se je delniška družba Kam-Bus preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo in preimenovala v KAM-BUS d.o.o. – SKUPINA ALPETOUR Potovalna agencija.

Marca 2014 so trije največji delničarji družbe Alpetour, Banka Celje, Modra Linija Holding d.d. in NFD d.o.o. , za NFD 1 mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa, ki so imeli v svoji lasti 59,21 % delež vseh delnic, podpisali sporazum o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe. V tej nameri je prepoznala svojo poslovno priložnost mednarodna skupina Arriva DB, ki je po opravljenem skrbnem pregledu preko svoje hčerinske družbe Arriva  Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o. 16. 9. 2015 objavila prevzemno namero za odkup delnic družbe Alpetour, 29. 9. 2015 pa še prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Alpetour.

Po uspešno zaključenem prevzemnem postopku je Arriva Dolenjska in Primorska do 19. 11. 2015 pridobila 439.836 delnic oz. 97,87 % vseh delnic družbe Alpetour.  Alpetour – Potovalna agencija d.d. Kranj, je tako postala del mednarodne skupine Arriva DB company s sedežem v Sunderlandu v Veliki Britaniji, ki zaposluje približno 55.000 ljudi ter posluje v 14 evropskih državah. Februarja 2016 je glavni delničar, družba Arriva Dolenjska in Primorska, odkupil še preostale delnice od manjšinskih delničarjev. Z dnem 29. 2. 2016 so bile delnice družbe umaknjene iz organiziranjega trga vrednostnih papirjev. 26. 5. 2016 se je družba preoblikovala v družbo Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. 2. 7. je družba spremenila ime v Arriva Alpetour d.o.o.

Družba Arriva Alpetour z novim strateškim lastnikom sledi strategiji razvoja skupine Arriva DB in predstavlja začetek in nadaljevanje vseh dobrih praks med družbami v skupini ter ohranjanje zavezanosti k visokim standardom varnosti, kvalitete storitev, prijaznosti in senzibilnosti do poslovnega okolja.