Ceniki

Vrste terminskih vozovnic in kategorije uporabnikov

Alpetourjeve vozovnice so:

  • mesečna in kuponska – občani,
  • mesečna, letna in kuponska – osnovnošolci,
  • zneskovna – vsi uporabniki,
  • prenosljiva mesečna in letna – vsi uporabniki (samo za mestno linijo Podlubnik-Škofja Loka-Lipica)

Osnova  za izračun cen mesečnih vozovnic je Povprečna standardna tarifa za prevoz potnikov in prtljage v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu,  ki določa enosmerno ceno prevoza glede na prevozno razdaljo.
Dijaki in študenti, ki se vozijo na relacijah krajših od 2 km, osnovnošolci samoplačniki, ostali občani (delavci) samoplačniki pridobijo ceno mesečne vozovnice po enačbi:  38 voženj mesečno * cena enosmerne vozovnice.

Zaradi kompleksnosti in posebnosti določenih linij vas prosimo, da se predhodno o ceni mesečnih vozovnic pozanimate na naslovu promet@arriva.si ali predprodajnih mestih.

Enotne vozovnice (subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih) so IJPP (integrirani javni potniški promet) produkt in so upravičencem na voljo skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu, Pravilnikom o določanju cen subvencioniranega prevoza, Pravilnikom o izvajanju subvencioniranega prevoza in Splošnimi pogoji za uporabo subvencioniranih vozovnic IJPP. Za področja, ki jih navedeni splošni pogoji ne urejajo, veljajo Splošni prevozni pogoji Alpetourja.