Mestni promet Škofja Loka

Mestni promet Škofja Loka

Avtobusi v mestnem potniškem prometu vozijo na relaciji Podlubnik – Škofja Loka – Trata – Lipica – Podlubnik in povezujejo bivalna naselja z mestom Škofja Loka, železniško postajo, industrijsko cono in pokopališčem. Prevozi se izvajajo od ponedeljka do sobote, in sicer s 15-minutnim in 30-minutnim intervalom. 15-minutni interval odhodov zagotavljamo od ponedeljka do petka med 5:00. in 18:30. uro, 30-minutni interval pa v pozno popoldanskem in večernem času med 18:30. in 22:05. uro ter ob sobotah med 5:30. in 14:15. uro. Ob nedeljah prevoz ni organiziran. V času šolskih počitnic se prevoz izvaja enako kot od ponedeljka do petka v času šolskega pouka.

Na liniji med Podlubnikom in Lipico so v ponudbi sledeče vozovnice:

ENOSMERNA 0,5 EUR
PRENOSLJIVA MESEČNA 15,00 EUR
PRENOSLJIVA LETNA 120,00 EUR

Enosmerna vozovnica

Prodaja se vrši na avtobusu in na prodajnem okencu avtobusne postaje Škofja Loka.

Mesečna vozovnica

Cena mesečne vozovnice je enotna, ne glede na kategorijo potnika. Izjeme so cene dijaških in študentskih vozovnic skladno z zakonodajo o subvencioniranju vozovnic in vozovnice za otroke do vključno 10. leta starosti.

Mesečne vozovnice, razen dijaške, študentske in otroške do 10. leta, so prenosljive. Prodaja se vrši na prodajnem okencu avtobusne postaje Škofja Loka.

Mesečna vozovnica velja od 1. koledarskega dne v mesecu (oz. od dne nakupa) do vključno prvega delovnega oz. šolskega dne v prihodnjem mesecu.

Letna vozovnica

Ob nakupu vam ni potrebno predložiti nobenega obrazca, saj vozovnica ni dodatno subvencionirana s strani ministrstva. Letna vozovnica je torej prenosljva in ni vezana izključno na uporabo enega potnika. Velja za obdobje enega leta od nakupa.

Za dodatne informacije nas pokličite na tel: 04 51 70 300.

Vozni park

Avtobusi mestne izvedbe, ki opravljajo prevoze v mestnem prometu Kranj in Škofja Loka so »nizkopodni«, torej omogočajo vstop in izstop v višini pločnika, prilagojeni so invalidom, ki lahko preko preklopne invalidske rampe pri drugih vratih vstopajo v avtobus z invalidskim vozičkom ter so opremljeni s trojnimi vrati, ki omogočajo hiter vstop in izstop potnikov. Novejša vozila znamke Mercedes so prvi avtobusi na slovenskem tržišču opremljeni z EURO 6 motorji, ki izpolnjujejo visoke tehnične in najvišje ekološke standarde.

phpThumb