Ugodnosti in popusti

POPUSTI V JAVNEM LINIJSKEM PROMETU,

ki jih prevoznik nudi potnikom

1.     INDIVIDUALNI  POTNIKI 

a)    100 % popust za otroke do dopolnjenega 4. leta starosti,

b)    50 % popust za otroke od dopolnjenega 4. do dopolnjenega 10. leta starosti,

c)    10 % popusta za tuje turiste ob nakupu povratne vozovnice v medkrajevnem prometu,

d)    100 %  popust za imetnike kartice GOST BOHINJA. Popust se obračuna ob nakupu enosmerne vozovnice z vstopnim in izstopom postajališčem na območju občine Bohinj.
        50 %  popust za imetnike kartice GOST BOHINJA. Popust se obračuna ob nakupu enosmerne vozovnice na relaciji z vstopnim ali izstopnim postajališčem na območju občine Bohinj.

e)    10 %  popust za imetnike Zelene kartice – GOST GORENJSKE.


2.   
SKUPINSKI POTNIKI

a)    50 % skupinski popust za otroke do dopolnjenega 10. leta starosti,

Spremljevalec skupine se pelje brezplačno.

b)    20 % skupinski popust za otroke starejše od 10. let, mladino in odrasle,

Popust se obračuna, če skupina šteje najmanj 5 oseb.  Spremljevalec otrok in mladine (eden na 5 oseb) se pelje brezplačno. Spremljevalec odraslih je sestavni del skupine in plača prevoz po enaki ceni kot skupina.
Za vse prevoze skupin se izda skupinska vozovnica. En izvod  prejme skupina, en  izvod prevoznik. Vozovnica se izda tudi za spremljevalca skupine,  čeprav  je prevoz brezplačen. Če skupina prevoz plača z naročilnico, se vozovnica praviloma izda pred potovanjem v predprodaji. Naročnik na naročilnici navede: naziv linije in čas potovanja, število oseb in njihovo starost, število spremljevalcev in njihovo starost.


3.    POPUSTI NA SEZONSKIH LINIJAH

Popusti se določajo za vsako sezono posebej. Običajno nudimo, poleg navedenih popustov, še  popust na povratno vozovnico.

4.    KORIŠČENJE POPUSTOV

Popuste navedene v točki 1, 2 in 3 lahko potniki koristijo ob nakupu listne (priložnostne) vozovnice v avtobusu ali v predprodaji na domačih in zunanjih prodajnih mestih. Potniki lahko koristijo več popustov hkrati, vendar skupni zmnožek popustov ne more biti večji od 50 %.

RAZNO

Vsi zgoraj navedeni popusti se nanašajo na priložnostne potnike in se odobravajo ob nakupu vozovnice v predprodaji ali v avtobusu.

Potniki lahko koristijo več popustov hkrati, vendar skupni seštevek popustov ne more biti večji od 50 %.

Popuste lahko potniki koristijo ob nakupu listne (priložnostne) vozovnice v avtobusu ali v predprodaji na domačih in zunanjih prodajnih mestih.