Elektronska vozovnica

Alpetour je že leta 1999 (prvi in dolga leta edini v Sloveniji) uvedel elektronski sistem izdaje priložnostnih vozovnic (vozovnic za eno vožnjo) in  elektronsko kontrolo večkratnih vozovnic. Večkratna vozovnica (letna, polletna, mesečna, kuponska in zneskovna) je izdana v obliki brezkontaktne čip kartice, ki postane veljaven  prevozen dokument, ko uporabnik ob vstopu v avtobus vozovnico približa čitalni enoti in se identificira.

Elektronska vozovnica je prinesla potniku in prevozniku številne prednosti. Uporaba je enostavna, varna in zanesljiva.