Prevozne ugodnosti

Prevozne ugodnosti v javnem linijskem prometu
(v veljavi od 11. decembra 2010 dalje)

Prevozne ugodnosti so popusti, ki se odobrijo potniku na redno prevozno ceno na podlagi zakonov. Popusti, ki jih upravičenci uveljavijo pri prevozu z avtobusom, se prevozniku plačajo iz  proračuna države. Po sedaj veljavnih predpisih veljajo sledeče prevozne ugodnosti :

  • VOJNI INVALID; 75 % popust od redne cene za skupno 5  potovanj letno *,
  • SPREMLJEVALEC VOJNEGA INVALIDA; 100 % popust od redne cene za skupno 5 potovanj letno *,
  • VOJNI VETERAN; 100  % popust od redne cene za skupno 4 potovanja letno *,

* za eno potovanje se šteje vožnja iz odhodnega kraja v namembni kraj (vožnja tja) in vožnja iz namembnega kraja v odhodni kraj ali kak drug kraj (vožnja nazaj) na ozemlju Republike Slovenije. Prekinitev potovanja ali prestop je dopusten za zagotovitev prevozne zveze do namembnega kraja.