Subvencionirane dijaške vozovnice 2016/2017

Subvencionirane dijaške vozovnice za šolsko leto 2016/2017

Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih spremembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice. Če pa vloga ni potrjena s strani Vzgojno-izobraževalnega zavoda morate vlogi predložiti potrjeno potrdilo o vpisu.

Novosti v šolskem letu 2016/2017

V okviru uvedbe projekta integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) boste od 1.9.2016 dalje za namene potovanja v šolo in nazaj uporabljali enotno subvencionirano vozovnico IJPP.
Uporabniki javnega potniškega prometa na Gorenjskem boste lahko z eno vozovnico potovali na vseh avtobusih Alpetourja, Arrive in Integrala Zagorje ter na vlaku.
Na Alpetourjevih prodajnih mestih boste po novem lahko istočasno kupili tudi vozovnico za mestni promet v Ljubljani. Vozovnica za mestni promet Kranj in Jesenice ni produkt IJPP ter ostaja v prodaji pod nespremenjenimi pogoji in načini uporabe.

Podrobne pogoje o nakupu subvencionirane vozovnice si lahko preberete na spletni strani IJPP in Ministrstva za infrastruktro RS.

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza si lahko preberete v Uradnem listu RS, št. 56/2016.

Vprašanja, ki so povezana z uporabo storitev IJPP lahko pošljete na mzi.ijpp-info@gov.si

Pomembna informacija za vse, ki izpolnjujete e-vlogo!
Pravilno in popolno izpolnjeno e-vlogo natisnite in jo skupaj s potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto (če obrazec “Vloga” ni potrjen s strani šole), oddajte na prodajnem mestu.

Dokumenti

Obrazec_IJPP-1B_Zahtevek_deblokada_kartica_IJPP

Obrazec_IJPP-2_Zahtevek_vracilo_menjava_produkta_IJPP

Obrazec_IJPP-3_Reklamacijski_in_odskodninski_zahtevek

Obrazec_IJPP-4_Pritozbe_in_predlogi

Splošni pogoji uporabe subvencioniranih vozovnic