Subvencionirane študentske vozovnice 2016/2017

Subvencionirane študentske vozovnice za šolsko leto 2016/2017

Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih spremembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice. Če pa vloga ni potrjena s strani Vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju šola) morate vlogi predložiti potrjeno potrdilo o vpisu.

Podrobne pogoje o nakupu subvencionirane vozovnice si lahko preberete na spletni strani IJPP in Ministrstva za infrastruktro RS.

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza si lahko preberete v Uradnem listu RS, št. 56/2016.

Vprašanja, ki so povezana z uporabo storitev IJPP lahko pošljete na mzi.ijpp-info@gov.si

Pomembna informacija za vse, ki izpolnjujete e-vlogo!
Pravilno in popolno izpolnjeno e-vlogo natisnite in jo skupaj s potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto (če obrazec “Vloga” ni potrjen s strani šole), oddajte na prodajnem mestu.

Dokumenti

Obrazec_IJPP-1A_Zahtevek_za_izdajo_nadomestne_kartice

Obrazec_IJPP-1B_Zahtevek_deblokada_kartica_IJPP

Obrazec_IJPP-2_Zahtevek_vracilo_menjava_produkta_IJPP

Obrazec_IJPP-3_Reklamacijski_in_odskodninski_zahtevek

Obrazec_IJPP-4_Pritozbe_in_predlogi

Splošni pogoji uporabe subvencioniranih vozovnic