Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. – popravek

ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, d. d., Kranj – Prevzemne ponudbe