Nižje cene avtobusnih prevozov na območju Golnika

Nižje cene avtobusnih prevozov na območju Golnika

Od 1. januarja 2017 dalje na širšem območju Golnika veljajo spremenjene cene avtobusnih vozovnic. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za plačilo razlike v ceni  med veljavno linijsko ceno in ceno,  ki velja v mestnem prevozu v Kranju (v nadaljevanju MLP).

Novi ugodnejši pogoji veljajo za postajališča (vstopno, izstopno):

GOLNIK, GOLNIK BLOKI, GOLNIK MALIJEVO, GORIČE/GOLNIKU, LETENCE K, TENETIŠE/KOKRICI, TENETIŠE/KOKRICI ORLI, PANGRŠICA K, TRSTENIK/GOLNIKU, ČADOVLJE/GOLNIKU, ŽABLJE, BABNI VRT K in POVLJE K

in tudi v kombinaciji s postajališči mestnega prometa (npr.: Golnik – Kranj Labore).

Cene linijskih prevozov na relacijah, ki potekajo preko obeh območij, ostajajo nespremenjene (npr. relacija GOLNIK – LJUBLJANA).

Listna vozovnica (dnevna in evidenčna)

Dnevna vozovnice stane 1,00 €. Ob predložitvi dnevne vozovnice se na izbrani relaciji v dnevu nakupa lahko peljete večkrat, tudi v povratni smeri. Brezplačno lahko prestopite tudi na katerikoli avtobus mestnega prometa v Kranju.
Ob vsaki nadaljnji vožnji prejmete evidenčno vozovnico.

Mesečna vozovnica

Mesečna vozovnica stane 10,00 € in velja za neomejeno število voženj na izbrani relaciji v obeh smereh. Vozovnica omogoča tudi brezplačno prestopanje na katerikoli avtobus mestnega prometa v Kranju.

Letna vozovnica za linijski promet ni v ponudbi, zato letne vozovnice po pogojih MLP za območje Golnika ni možno kupiti.

Subvencionirana vozovnica za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih (mesečna, polletna in letna)

Uporabnik lahko pridobi mesečno, polletno in letno vozovnico po pogojih, ki veljajo v MLP.

mesečna                  5,00 EUR (od januarja 2017 dalje)
polletna                 25,00 EUR (od februarja 2017 dalje)
letna                      45,00 EUR (od septembra 2017 dalje)

Že kupljena letna in polletna subvencionirana vozovnice za območje Golnika, ki velja do 31. januarja 2017 (polletna) oz. do 30. junija 2017 (letna), ostane v veljavi še naprej in je ni možno zamenjati za cenejšo.

Kuponska vozovnica

Kuponska vozovnica ni v ponudbi, zato lahko imetniki kuponskih vozovnic za medkrajevni promet na  območju Golnika te vozovnice vrnejo.