Branje voznih redov

Vozni red mestnega linijskega prevoza:

Mestni promet Jesenice
Mestni promet Jesenice
Mestni promet Kranj
Mestni promet Kranj

 Vozni red na postajališčih in peronih:

 

Medkrajevni vozni redi
Medkrajevni vozni redi