Postajališča v Kranju

Kako se imenuje postajališče pri železniški postaji Kranj?
Postajališče, ki se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Kranj se imenuje KOLODVOR, postajališče locirano na Ljubljanski cesti v bližini železniške postaje pa se imenuje KRANJ ŽP.

V iskalniku voznih redov ne najdem glavne avtobusne postaje Kranj. Kako naj jo poiščem?
Nazivi avtobusnih postajališč preko katerih se izvaja javni linijski prevoz potnikov (tako primestni kot mesti) so določeni z registrom, ki ga vodi in ureja Direkcija Republike Slovenije za ceste. Tako je do 1. 12. 2013 veljajo, da je naziv za glavno avtobusno postajo KRANJ, od 1. 12. pa se je postaja preimenovala v KRANJ AP.

Glavna avtobusna postaja Kranj, prav tako Ljubljana, se v našem iskalniku voznih redov nahaja pod imenom Kranj AP (in Ljubljana AP).