Pravila za varno vožnjo z avtobusom

Naše temeljna odgovornost in skrb je, da poleg kvalitetnega izvajanja prevozov (točnost, zanesljivost, kulturen prevoz, primeren odnos voznika do otrok, ipd), zagotavljamo varnost naših potnikov. Veljavna zakonodaja s področja varnosti nam nalaga upoštevanje visokih prometnih in socialnih standardov, hkrati pa tudi od potnikov zahteva ustrezno ravnanje in  odgovorno obnašanje oz. skrb za svojo varnost.