Prevoz živali

Z vozili javnega avtobusnega prometa se ne smejo prevažati žive živali.

Izjema so:
policijski psi in psi gorske reševalne službe v spremstvu vodnika, ki morajo biti na vrvici in
imeti morajo nagobčnik. Za prevoz teh psov se zaračuna veljavna potniška cena.

psi vodniki za slepe in drugi psi, pomočniki invalidov, ki za vstop v avtobus ne potrebujejo
nagobčnika. Prevoz teh psov je brezplačen.

Prevoz psa prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanj polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
Nesnažni in mokri psi se ne smejo prevažati. V primeru prezasedenosti vozila se psi ne smejo prevažati.

Kot ročno prtljago se smejo prevažati manjše živali, ki morajo biti v kletki, košari, vreči oz. drugem primernem sredstvu za prevoz, tako, da zaradi tega niso ogroženi, ovirani oz. moteni drugi potniki.
Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se ne smejo prosto gibati po sedežu oz. vozilu in ne smejo onesnaževati vozila. Prevoz manjših živali prevoznik opravi le, če potnik prevzame zanje polno odgovornost in jamči, da izpolnjujejo vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za t.i. nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza).
V primeru prezasedenosti avtobusa se manjše živali ne smejo prevažati.

Prevoz manjših živali, ki se opravi kot ročna prtljaga, je brezplačen.