Subvencionirane dijaške in študentske vozovnice

Vozovnice so subvencionirane s strani pristojnega ministrstva, zato morate ob nakupu in vseh morebitnih spremembah predložiti izpolnjen in potrjen obrazec Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice. Če pa vloga ni potrjena s strani Vzgojno-izobraževalnega zavoda morate vlogi predložiti potrjeno potrdilo o vpisu.

Podrobne pogoje o nakupu subvencionirane vozovnice si lahko preberete na spletni strani IJPP in Ministrstva za infrastruktro RS.

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza in Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza si lahko preberete v Uradnem listu RS, št. 56/2016.

Vprašanja, ki so povezana z uporabo storitev IJPP lahko pošljete na mzi.ijpp-info@gov.si

Pomembna informacija za vse, ki izpolnjujete e-vlogo!
Pravilno in popolno izpolnjeno e-vlogo natisnite in jo skupaj s potrdilom o vpisu za tekoče šolsko leto (če obrazec “Vloga” ni potrjen s strani šole), oddajte na prodajnem mestu.