Veljavnost vozovnic

Veljavnost vozovnice v javnem linijskem (medkrajevnem) prevozu in mestnem linijskem prevozu v Občini Jesenice

Priložnostna vozovnica za eno vožnjo velja na relaciji za katero je bila kupljena. Priložnostna vozovnica ni izdana na ime in velja za imetnika.

Terminska vozovnica (mesečna, polletna, letna) velja v obdobju in na relaciji, za katero je izdana, vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, za več prevozov dnevno.

  • Mesečna vozovnica za vse kategorije uporabnikov velja v mesecu, za katerega je izdana, in prvi delovni oz. šolski dan v prihodnjem mesecu.
  • Letna prenosna vozovnica velja eno leto od nakupa.
  • Letna osnovnošolska vozovnica velja od 1.9. do 30.6.
  • Polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, velja od 1.9. do 31.1 in od 1.2. do 30.6.
  • Polletna in polletna za 10 voženj – študenti, velja od 1.10. do 31.1 in od 1.2 do 30.6.
  • Letna in letna za 10 voženj – dijaki in študenti, velja od 1.9. do 30.6.

Zneskovna in kuponska vozovnica veljajta do izrabe.

Veljavnost vozovnice v mestnem linijskem prevozu v Mestni Občini Kranj

Dnevna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda na dan, ko je bila vozovnica izdana. Dnevna vozovnica ni izdana na ime in velja za imetnika.

Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah mestnega linijskega prometa in velja od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in je ne sme uporabljati drug uporabnik.

Terminska (mesečna, letna) vozovnica, izdana za eno od relacij mestnega prometa, velja  na vseh relacijah mestnega prometa ter tudi na ostalih Alpetourjevih avtobusih v medkrajevnem linijskem prometu na izbrani relaciji. Terminska (mesečna, polletna, letna) vozovnica, izdana za relacijo linijskega prometa, velja na zapisani relaciji tako v linijskem kot v mestnem prometu.

Veljavnost dijaških in študetnskih subvencioniranih vozovnic ter osnovnošolskih vozovnic, katerih plačnik je MO Kranj:

  • Letna osnovnošolska vozovnica velja od 1.9. do 30.6.
  • Polletna in polletna za 10 voženj – dijaki, velja od 1.9. do 31.1 in od 1.2. do 30.6.
  • Polletna in polletna za 10 voženj – študenti, velja od 1.10. do 31.1 in od 1.2 do 30.6.
  • Letna in letna za 10 voženj – dijaki in študenti, velja od 1.9. do 30.6.

Veljavnost vozovnice v linijskem prevozu v Občini Škofja Loka na relaciji Podlubnik – Lipica

Mesečna vozovnica velja od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica, razen študentske in dijaške subvencionirane ter otroška s popustom, je prenosljiva.

Letna vozovnica velja eno leto od nakupa in je prenosljiva, torej ni vezana izključno na uporabo istega uporabnika.