Tahografi

Kontrola tahografov

Kontrolni organ Alpetour, Potovalne agencije d.o.o.,  je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 z oznako akreditacijske listine K-011.

Obseg dejavnosti kontrole je razviden iz priloge k Akreditacijski listini za posamezno delavnico.

Za izvedbo postopkov kontrole tahografov in ostalih postopkov  veljajo Splošni pogoji poslovanja kontrolnega organa.

Delavnici za tahografe in omejilnike hitrosti sta na podlagi Akreditacijske listine za opravljanje postopkov in nalog imenovani  s strani Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije pod oznako delavnice SI 21 v Kranju in SI 73 na Jesenicah.

Postopki kontrole tahografov se izvajajo v delavnicah na naslednjih lokacijah:

  • Delavnica Kranj, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj
  • Delavnica Jesenice, Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice

 

Dela delavnic za tahografe, ki niso vključena v obseg akreditacije

  • kontrolo omejevalnikov hitrosti,
  • prepisovanje podatkov iz kartic voznika,
  • prepisovanje podatkov iz digitalnega tahografa,
  • obdelava podatkov,
  • zapis podatkov na zgoščenke.

 

Delavnica za tahografe na lokaciji v Kranju opravljamo tudi:
  • Popravila analognih tahografov tipa 1311 do 1318  proizvajalca VDO Kienzle  s     katerim imamo  sklenjeno pogodbo o servisiranju. Pri delu imamo dolgoletne  izkušnje.
  • Vgrajujemo novo zapisovalno opremo in poskrbimo  za nemoteno delovanje.