SOFINANCIRANJE PRIDOBITVE IZPITA D1/D KATEGORIJE

Arriva Alpetour d.o.o. nudi zaposlitev večjemu številu voznikov. V kolikor vas delo voznika veseli, nimate pa pridobljene ustrezne kategorije v vozniškem dovoljenju vam nudimo možnost sofinanciranja pridobitve vozniškega dovoljenja D1 in D kategorije ali D kategorije vključno s temeljno kvalifikacijo.

 

Pravico do sofinanciranja pridobijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat mora biti star vsaj 21 let ter mora posredovati pisno vlogo v kadrovsko službo družbe;
  • ima pridobljeno in veljavno vozniško dovoljenje B kategorije, če bo pridobival vozniško dovoljenje D1 kategorije (priloži fotokopijo in original na pogled);
  • ima pridobljeno in veljavno vozniško dovoljenje C ali D1 kategorije, če bo pridobival vozniško dovoljenje D kategorije (priloži fotokopijo in original na pogled);
  • uspešno opravi razgovor v kadrovski službi Družbe vključno s psihološkim testiranjem;
  • priloži vlogi potrdilo, da ni obsojen za kazniva dejanja, ki jih določa 89. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Ur. List RS, št. 109/2010) ter potrdilo iz evidence kazenskih točk v cestnem prometu;
  • uspešno opravi zdravniški pregled za opravljanje dela voznika avtobusa.

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam na  elektronski naslov: lidija.kemperle@arriva.si ali pa preko pošte na naslov podjetja: Arriva Alpetour d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj posredujejo svojo prošnjo z dokazili pridobljene kategorije.

 

Ustrezne kandidate bomo povabili na razgovor na sedež podjetja.

 

 

 

V Kranju, 10. 1. 2018